Datum för konfirmationsläger 2021

Konfirmationsläger 1
21 juni – 17 juli

Konfirmationsläger 2
19 juli – 14 augusti