Datum för konfirmationsläger 2020

Konfirmationsläger 1
15 juni – 11 juli

Konfirmationsläger 2
13 juli – 8 augusti