Datum för konfirmationsläger 2022

Konfirmationsläger 1
20 juni – 16 juli

Konfirmationsläger 2
18 juli – 13 augusti