FARTYGSBEFÄL KLASS VIII

Kursen gick våren 2022 – vi brukar normalt sett hålla denna kurs vartannat år. Om du är intresserad av kursen, anmäl dig via intresselistan längst ned på sidan för att få information gällande nästkommande kurs.