Vässarö Scoutkår

Kontakta kansliet för att bli medlem

Vässarö har en scoutkår utan verksamhet. Vässarö scoutkår finns till för dig som vill vara med i scoutrörelsen, men inte har tid och möjlighet att göra en aktiv insats i en vanlig scoutkår.

Om Du brukar använda scoutskjorta och vill ha en kårhalsduk, så kan vi tillhandahålla en Vässarö-halsduk, som Du kan handla i lägerboden på Vässarö.

Vässarö scoutkår har följande avgift per termin: 167,50 kr.
Denna avgift delas upp mellan Riksorganisationen, distriktet & kåren enligt följande;
Riksorganisationen 90,00 kr
Stockholms scoutdistrikt 40,00 kr
Terminsavgift Vässarö scoutkår 37.50 kr
Totalt 167,50 kr/termin.

Årsavgiften för Vässarö scoutkår är 335,00 kr. Du kommer att bli fakturerad via riksorganisationen 1 gång per termin när du blivit medlem.

Avgifterna gäller för år 2022.

Försäkring

Medlemskapet i Vässarö Scoutkår innebär även att Du under scoutarrangemang och som funktionär/besökare på Vässarö omfattas av Scouternas kollektiva försäkring, som bl.a. innehåller en olycksfalls- och ansvarsförsäkring.