Vässarö Scoutkår

Vässarö har en scoutkår utan verksamhet. Vässarö scoutkår finns till för dig som vill vara med i scoutrörelsen, men inte har tid och möjlighet att göra en aktiv insats i en vanlig scoutkår.

Om Du brukar använda scoutskjorta och vill ha en kårhalsduk, så kan vi tillhandahålla en Vässarö-halsduk, som Du kan handla i lägerboden på Vässarö.

Du kommer att få en faktura på medlemsavgiften från Scouterna när du blivit medlem.  Av dessa går 90 kr till riksorganisationen
Kontakta kansliet för att bli medlem

Vässarö scoutkår har följande avgift per termin, 167,50 kr.
Denna avgift delas upp mellan Riksorganisationen, distriktet & kåren enligt följande;
Riksorganisationen 90,00 kr
Stockholms scoutdistrikt 40,00 kr
Terminsavgift Vässarö scoutkår 37.50 kr
Totalt 167,50 kr/termin.

Årsavgiften för Vässarö scoutkår är 335,00 kr. Du kommer att bli fakturerad via riksorganisationen 1 gång per termin.
Avgifterna gäller för år 2022.

Försäkring

Medlemskapet i Vässarö Scoutkår innebär även att Du under scoutarrangemang och som funktionär/besökare på Vässarö omfattas av Scouternas kollektiva försäkring, som bl a innehåller en olycksfalls- och ansvarsförsäkring.