Ett gruppfoto som minne av konfirmationen på Vässarö

uppdaterad 2019-02-17
Vi kommer under lägertiden ta ett gruppfoto av konfirmanderna och deras ledare. En text med datum och alla deltagares namn kommer också med. Efter att ha tagit del av informationen nedan måste konfirmanden och en vårdnadshavare ge sitt samtycke till att delta i fotograferingen.

Brev från vår fotograf Lena Magematin, Planeten Bild & Artisteri,
141 40 Huddinge foto@planeten.se 08-774 30 25 org.nr. 5802280304:
Bästa konfirmander och ledare! Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller fr.o.m. 25/5 2018,
så informerar jag er härmed att jag själv står för både fotografering och digital bildbearbetning av konfirmandgruppfotot.
Fotografierna framställs på Crimson Färglabb AB.Övrigt arbete, såsom montering och leverans, sker av mitt företag Planeten Bild & Artisteri.
De färdiga bilderna levereras till ansvarig ledare som delar ut bilderna till deltagarna. En arkivbild kommer att sparas på kansliet.
Bilderna kommer inte att delas digitalt, ej heller publiceras eller användas på något annat sätt.
Planeten Bild arkiverar en digital bildfil, samt texten med alla namn, i fem år (enligt upphovsrättslagen).
Enbart deltagare i gruppen och deras familjer kan göra efterbeställningar av fotot.
Efter att ha tagit del av denna information måste ni ge ert samtycke nedan till att vara med på gruppfotot.
(Fram till fotograferingen kan ni ändra er och ge eller ta tillbaka ert samtycke).
Med vänlig hälsning Lena Mangematin Planeten Bild & Artisteri

Efter att ha tagit del av denna information måste konfirmanden och en vårdnadshavare ge sitt samtycke
till att delta i fotograferingen. Använd nedanstående formulär för att lämna ert samtycke.
Fram till fotograferingen kan man ångra sig och lämna ett nytt samtycke eller ta tillbaka sitt samtycke.
Har ni frågor så hör gärna av er till info@vassaro.se

————————————-

Samtycke till gruppfotografering på konfirmationsläger

    Ifylles av KONFIRMANDEN som härmed intygar att ha läst fotografens information ovan.
    Ifylles av VÅRDNADSHAVARE som härmed intygar att ha läst fotografens information ovan.