Post till Vässarö

Det går utmärkt att skicka post till någon som är på Vässarö (lägerdeltagare, funktionär, konfirmand mm).

Använd nedanstående adress.

”Namn” (Kår/Funk/Konfirmand etc.)
Vässarölägret 101
742 96 Gräsö

Tänk på att det tar lite längre tid för posten att komma hit. Posten hamnar sedan på Storgårn (Expeditionen) där varje grupp har sitt eget postfack.

Gods till Vässarö

Eftersom lägret är på en ön gäller inte normala leveranstider för paket och leveranser. Vi har erfarenhet av mycket försenade leveranser. Boka därför ert gods så att det är framme i god tid innan ni behöver det.

Det går bäst att skicka med Postens företagspaket dock ej postpaket.
Exakt adress för företagspaket är:

Vässarölägret
Vässarön
Att: Till vem det ska
742 96 Gräsö

Det går också bra att skicka med DHL och Schenker. Då är den exakta adressen:

Strömsvikens Brygga
Att: Till vem det ska
Ellan/Singö
764 57 Grisslehamn
Telefonavisering 0173-370 22, 0173-371 19
De kör endast ut en gång per vecka så det är som sagt MYCKET viktigt att
godset skickas i tid!