Vässarövännerna

Om du vill stödja verksamheten på Vässarö, så finns stödtruppen Vässarövännerna.

Med ett årligt valfritt bidrag (i allmänhet från 100 kr och uppåt) stöder man verksamheten. Varje höst och vår får man ett nyhetsbrev med nyheter och kuriosa från Vässarö samt en medlemsförteckning. Vässarövännernas plusgiro är 60 14 38-5, ange namn, adress och telefonnummer.

Som Vässarövän

  • tillhör du den viktiga grupp personer som haft glädje av Vässarö på olika sätt och därför vill stödja verksamheten.
  • får du varje år ett nyhetsbrev med lite aktuell information om verksamheten.
  • hör du till de inbjudna vid jubiléer, större invigningar etc.
  • utgör du en kontaktyta när vi behöver hjälp med något särskilt
  • är du en supporter som sprider kunskap om Vässarö.
  • är du en välkommen besökare under säsongen.

Ring 0173-370 22 så berättar vi när båtarna går och vad det kostar.

För företag

Din arbetsplats kan också bli Vässarövän. Du får ett utskrivet diplom att sätta på väggen på arbetsplatsen. Nivån för en arbetsplats upp till 50 medarbetare är 1000 kr, är ditt företag större än så kontakta då Valdermar 08-652 05 10 eller valdemar@scoutkansliet.se

Bli medlem i Vässarövännerna

Genom ett årligt valfritt bidrag (i allmänhet från 100 kr och uppåt) stödjer du verksamheten och du blir i och med betalningen medlem i Vässarövännerna.

Vässarövännernas plusgiro är 60 14 38-5, ange namn, adress och telefonnummer.