Hulda Björklunds stiftelse

Hulda Björklunds stiftelse

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift förvaltar en fond som heter Hulda Björklunds Stiftelse. Enligt stiftelsens stadgar är ändamålet ”att bereda i Stockholms stift boende ungdom med små ekonomiska resurser eller med fysiskt eller psykiskt handikapp möjlighet att delta i konfirmationsundervisning i internatform”.

Respektive familj får själva ansöka om medel ur stiftelsen. Vid ansökan bör en redogörelse för de ekonomiska förhållandena ingå, samt även en kopia av brevet dom kommer i december som dokumentation på att du har en plats på Vässarös konfirmation.

Ansökan skickas till;

Hulda Björklunds Stiftelse

c/o Stockholms Stift

Box 2016
103 11 Stockholm