Fästingar

Vässarö ligger inte i det värsta högriskområdet för TBE. Det värsta finns runt Mälaren och längst söderut i Stockholms skärgård, kring Utö, Nåttarö och Landsort. Vässarö har dock haft fall av TBE, varför vi rekommenderar vaccinering mot TBE.

De vanligaste sjukdomarna är Borelia och TBE (Tick-borne Encephalitis). Borelia kan man relativt enkelt behandla med penicillin. Det brukar visa sig några veckor efter ett fästingbett, i form av hudrodnader. Något vaccin finns ej mot Borelia. Borelia förekommer då och då på Vässarö, var vaksam över området där du ev. haft ett bett. Uppträder större hudrodnader kring området som blivit bitet bör du uppsöka en läkare för kontroll. Ju snabbare man avlägsnar fästingen, som satt sig på kroppen, desto mindre risk för bli smittad.

TBE är en värre sjukdom. Man kan vaccinera sig mot TBE, och då ska man börja i tid, eftersom det krävs två sprutor med en månads mellanrum för ett fullgott skydd.
Vi som jobbar på Vässarö hela somrarna, har vaccinerat oss. Den som gör ett tillfälligt besök, får själv överväga riskerna och fatta sitt beslut. Skall du dock vara funktionär eller på läger så rekommenderar vi vaccination.