MiniScout

På Vässarö ordnar vi varje sommar Miniscout. Spåraravdelningen genomför sitt läger på samma sätt som ett vanligt kårläger med all den fina vässaröservicen till hjälp (matvaror, lägerplats, färdiga program, planeringshjälp mm).

Det speciella med mini-scoutperioderna är ett gemensamt lägerbål, ett gemensamt halvdagsarrangemang för alla spårare på ön (t.ex. olympiad) samt en särskild förträff. En kombination av storlägerkänsla och gemenskap i den egna avdelningen. Olympiad på Vässarö

Lägerperioder för sommaren 2024

MiniScout 1: Fredag 14 juni – måndag 17 juni
Olympiad: Lördag eftermiddag
Lägerbål: Söndag kväll

MiniScout 2:  Söndag 16 juni – onsdag 19 juni
Olympiad: Måndag eftermiddag
Lägerbål: Tisdag kväll

Gemensamt lägerbål och skilda olympiader

Under Miniscout arrangeras ett lägerbål och två Olympiader för alla Spårare. För de lägerledare/spårarledare som ska delta på lägret ber vi er att läsa och får mer information om hur det går till och vem som gör vad.

Lär mer om hur en Olympiad går till på Vässarö här: Olympiad på Vässarö

Lägerminnen

Vi erbjuder ett lägermärke till Miniscout. Märket finns i två varianter – ett gult och ett blått. Märket kostar 10 kr och köps på Programexpeditionen.