Ris och Röj

Vi röjer på dagarna och myser på kvällarna. Röjja ris, elda, måla och annat skoj ligger på arbetslistan.