MiniScout

På Vässarö ordnar vi varje sommar Miniscout. Spåraravdelningen genomför sitt läger på samma sätt som ett vanligt kårläger med all den fina vässaröservicen till hjälp (matvaror, lägerplats, färdiga program, planeringshjälp mm).

Det speciella med mini-scoutperioderna är ett gemensamt lägerbål, ett gemensamt halvdagsarrangemang för alla spårare på ön, t.ex. olympiad och en särskild förträff. En kombination av storlägerkänsla och gemenskap i den egna avdelningen. Olympiad på Vässarö

Lägerperioder för sommaren 2022

MiniScout 1: Fredag 17 juni – måndag 20 juni – FULLTECKNAT
Olympiad: Lördag eftermiddag

MiniScout 2:  Lördag 18 juni –  tisdag 21 juni – FULLTECKNAT
Olympiad: Söndag eftermiddag

MiniScout 3:  Söndag 19 juni –  onsdag 22 juni
Olympiad: Måndag eftermiddag

Preliminärt gemensamt lägerbål för läger 1 & 2 söndag 19 juni

Preliminärt lägerbål för läger 3 måndag 20 juni/tisdag 21 juni

Gemensamt lägerbål och skilda olympiader

Under Miniscout arrangeras ett lägerbål och två Olympiader för alla Spårare. För de lägerledare/spårarledare som ska delta på lägret ber vi er att läsa och får mer information om hur det går till och vem som gör vad.

Lär mer om hur en Olympiad går till på Vässarö här: Olympiad på Vässarö

Lägerminnen

Vi erbjuder ett lägermärke till miniscout. Märket finns i två varianter- ett gult och ett blått. Märket kostar 10 kr.