Grundregler för anmälan

 • Anmälan kan göras tidigast det år barnet börjar som Spårar-scout, det år som barnet fyller 8 år.
  Om ditt barn inte är scout gäller samma ålder för dig, du kan tidigast anmäla ditt barn det år barnet fyller 8 år.
 • Sista anmälningsdag är 15 januari året före konfirmation för att vara med i första uttagningen.
  Senare anmälan hamnar på reservlista.
 • Definitiv uttagning görs under våren året före konfirmationen.
 • Du blir konfirmerad det år du gått ut årskurs 8 eller 9 i grundskolan.
 • Deltagaren skall kunna simma minst 200 meter.

Turordning

 • 75% av platserna fördelas i första hand till aktiva medlemmar i Stockholms scoutdistrikts kårer.
 • Minst 25% av platserna fördelas i första hand till aktiva medlemmar i Scouterna.
 • Icke scouter tas ut i mån av plats.