Grundregler för anmälan

  • Anmälan kan göras tidigast det år barnet börjar scouterna eller det år barnet fyller 8 år.
  • Sista anmälningsdag är 15 januari året före konfirmation för att vara med i första uttagningen.
    Senare anmälan hamnar på reservlista.
  • Definitiv uttagning görs under våren året före konfirmationen.
  • Du blir konfirmerad det år du gått ut årskurs 8 eller 9 i grundskolan.
  • Deltagaren skall kunna simma minst 200 meter.

Turordning

  • 75% av platserna fördelas i första hand till aktiva medlemmar i Stockholms scoutdistrikts kårer.
  • Minst 25% av platserna fördelas i första hand till aktiva medlemmar i Scouterna.
  • Icke scouter tas ut i mån av plats.