Anmälan till Konfirmationsläger på Vässarö

Uttagningen görs i april året före respektive läger, för att vara med i uttagningen ska din anmälan inkommit innan 15 januari året före respektive läger. Vi får in betydligt fler anmälningar än antalet tillgängliga platser. Således kan inte alla räkna med att få plats. Kötiden kan vara flera år. Det kan alltså vara lämpligt att undersöka andra möjligheter till konfirmationen i god tid.

År 2021 kan du ställa ditt barn i kö som är född 2006-2013. Är ditt barn född tidigare är barnet för gammal för våra konfirmationsläger. Är ditt barn född senare är 2013? Välkommen tillbaka det år ditt barn fyller 8.

Vad händer efter att du anmält dig till vårt konfirmationsläger?

 • Välkommen med din anmälan

  Det år du fyller 8 år...

  … är du välkommen att ställa dig i kö till vårt konfirmationsläger.
  Du ställer dig i kö för att konfirmeras det år du fyller 15 år.

 • I väntan på besked

  I väntan på besked

 • Vill du ha din plats?

  I slutet av januari eller början av februari...

  … året innan du ska konfirmeras bör du ha fått hem ett brev där vi ber dig bekräfta din köplats.

 • Bekräftelse ska vara besvarad

  I slutet av februari eller början på mars...

  …året innan du ska konfirmeras ber vi dig bekräfta din plats.

  Bekräftelse ska vara besvarad

 • Antagningsbrev

  I mitten av mars...

  …året innan du ska konfirmeras skickas antagningsbrevet till dig som önskar behålla din plats med information om du fått en plats eller om du har fått en köplats.

 • Anmälningsavgift

  I slutet av april...

  … året innan du ska konfirmeras vill vi att din anmälningsavgiften ska vara betald för att din plats ska vara garanterad.

  Anmälningsavgift