Bekräfta din köplats inför uttagningen till Konfirmationsläger 2025

Läger 1: 16 juni – 12 juli Läger 2: 14 juli – 9 augusti