Uttagningen för konfirmationsläger år 2020 är klar. Bekräftelse för din köplats skulle varit inskickad senast 30 april.
Om du ändå vill bekräfta din köplats i efterhand så blir du anmäld med nytt ködatum.
Ditt nya ködatum blir det datum som du bekräftat din köplats.

Vad händer nu?

 • 1 april 2019

  Vill du ha din plats?

  Senast 1 april bör du ha fått hem ett brev där vi ber dig bekräfta din köplats inför år 2020

 • 30 april 2019

  Bekräftelsen ska vara besvarad

  Även om du väljer att tacka nej till din plats önskar vi ditt svar

  30 april 2019

 • 13 maj 2019

  Antagningsbesked

  Skickas till dig som önskar behålla din plats med info om du fått en plats eller om du har fått en köplats

 • 1 juni 2019

  Anmälningsavgift

  ska vara betald för att din plats ska vara garanterad

  1 juni 2019

Detta är bara en uppdatering av konfirmations-kön. Insänd bekräftelse innebär inte garanterad plats på ett av lägren sommaren 2020.

OBS! Om du inte har uppdaterat din intresseanmälan senast 30 april utgår vi ifrån att du inte längre är intresserad av din plats och tar då bort dig från kön.