VÄSSARÖS EGNA FOND FÖR LÄGER

Vet du att du kan söka ekonomiskt stöd via Vässarös särskilda fond för olika läger på Vässarö?

Vässarö har en egen fond för att stödja lägerverksamheten bland ungdomar.
Det är enkelt sätt att söka, skicka ett mail med följande info till richard@pergradus.se

  • Vilket läger du önskar gå på
  • Din/barnets ålder
  • Varför ni söker, det behöver inte vara långt, men så att vi får en bild om behovet.
  • Vilket telefonnummer vi kan nå dig på

Vässarös egna Diakon Richard Rejsjö tillsammans med en person från Stockholms Scoutdistrikt är de som beviljar bidragen.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett utan det är bara ett enkelt mail som gäller.
Richard tar kontakt med dig som skickar in en ansökan och sen återkommer vi med svar.

HULDA BJÖRKLUNDS STIFTELSE

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift förvaltar en fond som heter Hulda Björklunds Stiftelse.
Enligt stiftelsens stadgar är ändamålet ”att bereda i Stockholms stift boende ungdom med små ekonomiska resurser eller med fysiskt eller psykiskt handikapp möjlighet att delta i konfirmationsundervisning i internatform”.

Respektive familj får själva ansöka om medel ur stiftelsen.
Vid ansökan bör en kopia av brevet som kommer i december som dokumentation på att du har en plats på Vässarös konfirmation ingå.

Prata med Diakonen i din församling eller ring Svenska Kyrkan om du har fler funderingar.
Hulda Björklunds stiftelse är inte namnad på Svenska Kyrkans hemsida så du måste kontakta din församlingen om du har frågor.
Du hittar mer information och blankett för ansökan här: Stiftsmedel via Svenska Kyrkan