Hej!

Vet du att du kan söka ekonomiskt stöd via Vässarös särskilda fond för olika läger på Vässarö.

Vässarö har en egen fond för att stödja lägerverksamheten bland ungdomar. 
Det är enkelt sätt att söka:

– skicka ett mail med
– vilket läger du önskar gå på
– din ålder
– varför du söker
– vilket telefonnummer vi kan nå dig på

Vässarös egna Diakon Richard Rejsjö tillsammans med en person från Stockholms Scoutdistrikt är de som beviljar bidragen.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett utan det är bara ett enkelt mail som gäller.
Richard tar kontakt med dig som skickar in en ansökan och sen får du svar.

Skicka ansökan till: richard@pergradus.s
e