VÄSSARÖS EGNA FOND FÖR LÄGER

Vet du att du kan söka ekonomiskt stöd via Vässarös särskilda fond för olika läger på Vässarö?

Vässarö har en egen fond för att stödja lägerverksamheten bland ungdomar.
Det är enkelt sätt att söka, skicka ett mail med följande info till richard@pergradus.se

  • Vilket läger du önskar gå på
  • Din/barnets ålder
  • Varför ni söker, det behöver inte vara långt, men så att vi får en bild om behovet.
  • Vilket telefonnummer vi kan nå dig på

Vässarös egna Diakon Richard Rejsjö tillsammans med en person från Stockholms Scoutdistrikt är de som beviljar bidragen.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett utan det är bara ett enkelt mail som gäller.
Richard tar kontakt med dig som skickar in en ansökan och sen återkommer vi med svar.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN

Prata med din hemförsamling om vilka möjligheter det finns till att söka stipendium för din familj. Många församlingar kan hjälpa er att söka medel från stiftelser med stadgar för ändamålet ”att bereda i boende ungdom med små ekonomiska resurser eller med fysiskt eller psykiskt handikapp möjlighet att delta i konfirmationsundervisning i internatform”.

Respektive familj får själva ansöka om medel genom sin hemförsamling.
Vid ansökan bör en kopia av antagningsbrevet medfölja. Om du behöver mer underlag från oss  för att kunna söka medel från din hemförsamling så hör av dig till konf@vassaro.se

Kontakta präst eller diakon i din församling och be om ett samtal.