TRIVSELREGLER

På Vässarö ska alla trivas. På Vässarö är alla olika. På Vässarö ska du respekteras. På Vässarö respekterar vi varandra. På Vässarö har vi möjligheten att skapa vår helt egna kultur. Vi har makten i våra händer att skapa ett sammanhang där alla trivs.

Bland funktionärernas patruller ägnar vi mycket energi och engagemang åt att vi ska känna gemenskap och känna oss trygga. I vår strävan försöker vi vara uppriktiga, uppskatta varandra och varandras insatser, berömma varandra, visa tacksamhet, ta oss tid att prata med varandra så att vi har samförstånd, respektera att vi är olika och se det som en styrka. Vi är noga med att odla en mjuk stämning som är fri från ironiska och nedsättande skämt även om dessa kan av några få kan uppfattas som roliga. Vår förväntan på alla funktionärer är att vi anstränger oss lika mycket och att vi delar värdegrund.

Vi strävar också efter att ta tag i problem när de uppkommer, även fast det är ett obekvämt samtal. Vi utgår från vår egen upplevelse när vi pratar om problem och konflikter. Vi är stolta över alla 16-17-åringar som är funktionärer för första gången och där detta kanske är det första jobbet. Givetvis har vi överseende med att många är nya på jobbet och ser till var och ens förutsättningar. Om någon har behov av att framföra arg kritik på fastande mage får det endast ske till ö-ledningen och inte till den som är ny på jobbet.

För dig i en besökande grupp ska du också kunna förvänta dig att bli bemött av en funktionär som en juste kompis. Det är också precis det vi förväntar oss av dig. Var därför inte främmande att prata om dessa frågor med grannkåren, i din kår eller med funktionärerna och ö-ledningen på Vässarö.

Den goda kulturen på Vässarö tar vi med oss hem och sprider i skolan, på jobbet, scoutkåren och i hemmet. Bidra du också! För allt vi gör för varandra -> TACK!

Droger, alkohol och tobak

På Vässarö använder vi inte droger och vi dricker inte alkohol. Rökning sker på ett sådant sätt att rökningen inte besvärar någon annan, på ett brandsäkert sätt och endast på fasta rökplatser. De är i stockringen bakom Lillgårn och vid matsalen, bredvid dassen på baksidan.

Tystnad

För de som önskar sova ska det vara tyst på ön mellan 23:00 – 07:00. Vi anpassar tiderna efter de grupper som är på ön. I närheten av spårarläger tystnar vi såklart tidigare. Passerar ni en äng efter det så håll en låg samtalston eller var helt tysta. Även runt stugorna är det bra att tänka på att vara tysta då inomhusgrupperna kanske gått och lagt sig.

Cyklar

På grund av olycksrisken är cykelåkning inte tillåten. Ta inte med egna cyklar tack. Ett fåtal “tjänstecyklar” finns dock på ön.

SJUKVÅRD

Gruppledaren har det yttersta ansvaret

Normal sjukvård klarar ni själva av i lägret – kom ihåg att ta med förbandslåda! Vid större skador hjälper vi gärna till efter bästa förmåga. Det är alltid gruppledaren som har det yttersta ansvaret för gruppen. Vid behov av hjälp vid större skador, kontakta expeditionen.

Sjukvårdskunnig bland ledare och föräldrar?

Om ni har någon sjukvårdskunnig t.ex. sjuksyster eller läkare er grupp uppskattar vi om ni meddelar detta till läger-expeditionen. Om något allvarligt händer är det alltid bra att veta om det finns sjukvårdskunniga på ön som vi kan rådgöra med.

Respektera att alla är på läger med sin kår

De sjukvårdskunniga i de besökande grupperna är i första hand här på läger med sin kår. Vänligen respektera detta och hantera lättare sjukvårdsärenden själva. Vässarö har ingen öppen sjukstuga och kan inte ringa till lägerdeltagare för
småsår eller ömma ben. Om en deltagare har besvär som man normalt sett åkt till en vårdcentral för så rekommenderar vi att ni kontaktar föräldrarna i första hand och rådgör med dem ifall de vill att deltagaren ska åka hem och uppsöka
vårdcentral eller inte.

VÄSSARÖS NÖDNUMMER

076-795 22 22 

Vässarö har ett nödnummer att ringa vid akuta olycksfall eller brand. Lägg in detta nummer redan nu så har du det den dagen olyckan är framme och förmedla numret till alla medföljande ledare och föräldrar. Detta nummer används bara i de fall man hemma hade ringt 112, inte om dasspapper är slut, en kran står och droppar eller om man håller på att missa båten. Missbruka inte detta nummer tack!