Vad ingår?

Vad ingår i lägerkostnaden

Konfirmationslägret på Vässarö kostar år 2019,
10500 kr, i det ingår följande:

  • 4 veckors konfirmationsundervisning med mat och boende på Vässarö
  • Vässarö-T-shirt
  • Vässarö-collegetröja
  • Bibel (denna ska inte hämtas/beställas i er hemförsamling,
    Bibeln får du när du kommer till Vässarö)
  • Konfirmationsfoto
  • Konfirmandens middag på konfirmationsdagen

Om konfirmanden är medlem i någon av Svenska kyrkans församlingar får vi ett bidrag som kommer dig tillgodo med 4760kr (2017 års nivå). Återbetalas till familjen på hösten efter genomfört läger, på angivet kontonummer.

Läs gärna om Hulda Björklunds stiftelse där man kan ansöka om bidrag till lägeravgiften efter det att man blivit uttagen som konfirmand.