Vad ingår?

Vad ingår i lägerkostnaden

Konfirmationslägret på Vässarö kostade år 2016,
9300kr, i det ingår följande:

  • 4 veckors konfirmationsundervisning med mat och boende på Vässarö
  • Vässarö-T-shirt
  • Vässarö-collegetröja
  • Bibel (denna ska inte hämtas/beställas i er hemförsamling,
    Bibeln får du när du kommer till Vässarö)
  • Konfirmationsfoto
  • Konfirmandens middag på konfirmationsdagen

Om konfirmanden är medlem i någon av Svenska kyrkans församlingar får vi ett bidrag som kommer dig tillgodo med 4550kr (2015 års nivå). Återbetalas till familjen på hösten efter genomfört läger, på angivet kontonummer.

Läs gärna om Hulda Björklunds stiftelse där man kan ansöka om bidrag till lägeravgiften efter det att man blivit uttagen som konfirmand.