MiniScout

På Vässarö ordnar vi varje sommar Miniscout. Spåraravdelningen genomför sitt läger på samma sätt som ett vanligt kårläger med all den fina vässaröservicen till hjälp (matvaror, lägerplats, färdiga program, planeringshjälp mm).

Det speciella med mini-scoutperioderna är ett gemensamt lägerbål, ett gemensamt halvdagsarrangemang för alla spårare på ön, t.ex. olympiad och en särskild förträff. En kombination av storlägerkänsla och gemenskap i den egna avdelningen. Olympiad på Vässarö

Lägerperioder för sommaren 2020

MiniScout 1: Fredag 12 juni – måndag 15 juni

MiniScout 2:  Lördag 13 juni –  tisdag 16 juni

Preliminiärt lägerbål & olympiad sön 14 juni.

Gemensamt lägerbål och olympiad

Under Miniscout arrangeras ett lägerbål och en Olympiad för alla Spårare. För de lägerledare/spårarledare som ska delta på lägret ber vi er att läsa och får mer information om hur det går till och vem som gör vad.
Lär mer om hur en Olympiad går till på Vässarö här: Olympiad på Vässarö

Lägerminnen

Vi erbjuder ett lägermärke till miniscout. Märket finns i två varianter- ett gult och ett blått. Märket kostar 5 kr.

Utvärdering

Utvärdera gärna tillsammans med barnen – det är för deras skull vi finns!