Utvärdering av vistelse på Vässarö

  • Förberedelsearbetet:

  • Transporterna

  • Landprogrammet

  • Sjöprogrammet