Utvärdering av vistelse på Vässarö

  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Förberedelsearbetet:

  • Transporterna

  • Landprogrammet

  • Sjöprogrammet