TRAPPERSPÅRET

Trappern livnärde sig på att fånga pälsdjur i Nordamerikas vildmarker. Han hade ett spår med utplacerade fällor som han regelbundet vittjade.

Längs spåret underlättade han sin vandring genom att bygga enkla broar, stegar och andra hjälpmedel.

Vi följer trapperns spår och tar oss fram på broar av olika slag, klättrar i repstegar, studerar fällor o.s.v. Vi ser på naturen omkring oss och lär oss lite om Vässarös flora och fauna. Det fanns (finns) pälsjägare även i Sverige.

Deltagare:
Spårare och äldre

Ledare:
Minst 1 ledare / 2 patruller

Tidsåtgång:
2½-3 timmar