HÄNDIGHET

Hantverk

På Program kan du få hjälp med att ordna ett hantverkspass på ditt läger. Det finns arbetsbeskrivningar och mallar för olika hantverk, möjlighet att låna verktyg och att i mån av tillgång köpa material.

Ni kan arbeta med rephantverk, t.ex. skärp, stroppar och vänskapsband eller läderhantverk, t.ex. söljor, skinnpåsar och yxskydd. För säkerhets skull bör ni själva medföra det material ni behöver. Vi kan alltid instruera era ledare och ofta hjälpa hela gruppen. Tänk på att om er grupp är stor är tillgång till hantverksmallar ofta ett problem, så behöver ni många mallar av samma sort behöver ni planera i tid.

Deltagare:
Alla åldrar

Ledare:
Egen

Tidsåtgång:
Valfritt

Material:
Finns att köpa på Program i mån av tillgång.
Anmäl gärna i förväg, t.ex. vid byledarsamling

Sjömaningslådan

Sjömaningslådan, som kan bokas på Program, innehåller fem stycken steg-för-stegskyltar som visar ögonsplits, kortsplits, sydd tagling, segelmakartagling och valknop.

Det finns även abeskrivning till de modeller som sitter i locket på lådan, och övningsrep för splits och tagling.

Program säljer material till modellerna och lånar ut segelsömmarhandskar, nålar,
splitsnålar, synålar och en del litteratur.

Deltagare:
Äventyrar, Utmanare, Rover, Ledare.

Ledare:
Egen

Tidsåtgång:
1-3 timmar

Material:
Se texten ovan

Knoplådan

Knoplådan är på bra både för att lära sig och repetera knopar. En del går ut på att identifierar knopar och i en annan del ska du själv lära dig och testa att knyta knopen efter instruktion.

Det finns även en del som består av frågor där du kan läsa och redogöra för knoparnas användning, detta görs i grupp eller individuellt.

Deltagare:
Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rover, Ledare

Ledare:

Egen

Eget material:

Penna och skrivunderlägg

Tidsåtgång:
1-3 timmar

Material i lådan:
Knoprep, 30 st
Knopluntor, 10 st
Svarsblanketter identifiering
Svarsblanketter användningsområde

Pionjärarbeten

Ge dina äventyrare och utmanare ett ordentligt projekt som kombinerar lärande via kroppen, kreativitet, konstnärlighet
och naturkunskap – allt i ett. Gör ett pionjärarbete!

Vi har följande att låna ut:
• Instruktionshäften och idéhäften
• Mängder med rep
• Stora slanor speciellt för stora byggen
• Dymlingsborrar
• Vid behov kan vi nog skaffa fram stålvajer och vagnar också

Pionjärarbeten tar vid där lägerbyggandet slutar, och riktar sig framförallt till de kårer som är mer inriktade på lägerliv än camping. Att fälla träd och bygga med vad skogen ger är också omåttligt populärt bland scouter från andra länder som aldrig har den möjlighet vi har att fälla träd och bygga med det skogen ger. Om din kår känner sig lite ovan med att bygga lägerkonstruktioner, börja med att ni bygger mer lägerbyggnationer i år. Ofta är det just byggandet av det där speciella bordet, hammocken, lägerspisen, kokgropen eller kanske portalen som är det scouterna kommer ihåg. (Eller sandgropen för den delen om man var på Jiingi.)

Det kan vara lite ont om bra tips i moderna scoutböcker, men bläddra lite i äldre litteratur så finns mängder med ritningar. De kårer som vågar bryta mönstret kan också prova och se om man kan boka pionjärarbetes-guide hos Program. Precis som med naturguidningen så är det inte alla veckor vi har tillgång till kunniga guider. För att komma igång med scouterna är det oftast bäst att jobba med bilder, så ett blädderblock eller en whiteboard i kårpackningen är en bra hjälp.