Ett gruppfoto som minne av konfirmationen på Vässarö

Vi kommer under lägertiden ta ett gruppfoto av konfirmanderna och deras ledare. En text med datum och alla deltagares namn kommer också med. Efter att ha tagit del av informationen nedan måste konfirmanden och en vårdnadshavare ge sitt samtycke till att delta i fotograferingen.

 

Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller fr.o.m. 25/5 2018, så informerar jag er härmed att jag själv står för både fotografering och digital bildbearbetning. Fotografierna framställs på fotolabbet Crimson AB. Övrigt arbete, såsom montering och leverans, sker av Planeten Bild. De färdiga bilderna levereras till Vässarö och delas ut i samband med konfirmationen. Två arkivbilder lämnas till Scoutkansliet.

 

Bilderna kommer inte att delas digitalt, ej heller publiceras eller användas på något annat sätt. Planeten Bild arkiverar en digital bildfil samt namntexten i fem år (enligt upphovsrättslagen). Enbart deltagare i gruppen och deras familjer kan göra efterbeställningar av fotot.

 

Efter att ha tagit del av denna information måste konfirmanden och en vårdnadshavare ge sitt samtycke till att delta i fotograferingen. Använd nedanstående formulär för att lämna ert samtycke. Fram till fotograferingen kan man ångra sig och lämna ett nytt samtycke eller ta tillbaka sitt samtycke.
Har ni frågor så hör gärna av er!

 

Med vänlig hälsning
Lena Mangematin
Planeten Bild
planeten@bahnhof.se

————————————-

Samtycke till gruppfotografering på konfirmationsläger

    Ifylles av KONFIRMANDEN som härmed intygar att ha läst fotografens information ovan.
    Ifylles av VÅRDNADSHAVARE som härmed intygar att ha läst fotografens information ovan.