Information om hur verksamheten på Vässarö påverkas av Corona

Stockholm den 31 mars 2020 – nästa uppdatering sker senast tisdag 7 april kl 13.00