Delta utan att vara scout

Du är hjärtligt välkommen att delta i kursen även om du inte är scout. Eftersom Händer är en blandning mellan en hantverkskurs och ett scoutläger, vill vi berätta lite om scoutläger-delen. 

Kursen äger rum helt och hållet utomhus och bygger på ideellt arbete. Enligt en scoutvision skapar vi tillsammans vår upplevelse, vi bor i egna tält och bygger gemensamt upp kök, matbord och verkstäder. Maten lagas över öppen eld, det finns utedass och gemensam duschanläggning.

Under kursen kommer du att vara medlem i en patrull (liten grupp), Då det är möjligt så kommer alla medlemmar i en patrull ha valt och arbetar med samma tema. Patrullen sätter upp sina tält i en egen liten by, bygger sitt matbord och äter tillsammans. Därtill får patrullen patrulluppgifter som ska genomföras under lägerveckan. Arbete i en Patrull är en scoutmetod för att lära sig vikten av samarbete, förståelse, demokrati, hänsyn och gemenskap. Under lägerveckan kommer scouttraditionella aktiviteter och ceremonier (icke religiösa) äga rum så som till exempel: Morgonsamling, Lägerbål (Sång kring eld) mm.

Vässarö är Stockholms scoutdistrikts lägeranläggning i Öregrunds skärgård utanför Singö. Till anläggningen hör förutom ön Vässarö, omkring 100 andra små öar och skär. På Vässarö finns en stor läderanläggning med storkök, bageri, matsal, kapell, funktionärs-bostäder, utedass, duschar och bastu. Tillsammans finns det ca 30 byggnader på ön. Anläggningen har en stor ideellt arbetande funktionärsgrupp som servar besökande grupper. Under vår, sommar och höst gästas ön av olika scoutläger, konfirmationsläger, lägerskolor och kurser mm..