Distriktsläger på Vässarö 2018

Lägerkommittén  vill hälsa er varmt välkomna till..

…Palladium – ett lägeräventyr i teaterns värld!

Under lägret kommer ni att möta teatersällskapet Palladium som är i stort behov av hjälp, eftersom en viktig person i deras sällskap har försvunnit under mystiska omständigheter. Med den originella teatern och dess anhängare som fond, kommer scouterna att få lösa problem och mysterier som leder dem in i ett äventyr på gränsen mellan verklighet och fantasi. Äventyret kommer inte att utspelas under någon specifik historisk tidsålder, utan innebär en spännande blandning av dåtid, nutid och framtid, med inspiration från teaterns värld.

Marknadsdag
Under veckan kommer vi att ha en marknadsdag som kommer att spela en roll i äventyret. Marknadsdagen är på torsdag den 2 augusti, och tanken är att alla kårer bidrar med någon typ av aktivitet som scouter från andra kårer kan ta del av.
Det kommer att vara ca 1600 scouter på ön under marknadsdagen, så planera gärna aktiviteter som många personer kan delta på samtidigt. Det skulle bidra extra mycket till den äventyrliga känslan ifall aktiviteterna på något sätt kan kopplas till temat. Kopplingen kan vara hur långsökt som helst, en långsökt förklaring kan ibland vara den mest äventyrliga! Några ledord som kan fungera som utgångspunkt är kreativitet, samarbete, färg, att göra det omöjliga möjligt och skapande av olika slag. Tänk på att temat inte ska begränsa möjligheterna, utan inspirera. Det viktigaste är att det är en rolig aktivitet och inte att den passar perfekt in i temat.
Frågor:
Kontakta lägerkommittén på lako2018@scoutkansliet.se
Lägertid:
Lördag 28 juli – lördag 4 augusti
Avgift:
1430 kr för hela lägerveckan inkl. båt ToR.
(Detta pris gäller för kårer i Stockholms scoutdistrikt)
För vem:
Spårare och uppåt.
Anmälan:
Distriktslägret 2018 är fulltecknat.
Här kan du läsa lägerbreven: